Τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής δραστηριότητας των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της χώρας για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του 2019 έκαναν γνωστά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ειδικότερα:

- Από 19.08.2019 έως και 31.12.2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.789 έλεγχοι (199% αύξηση συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018) και βεβαιώθηκαν συνολικά 795 παραβάσεις (90% αύξηση συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018).

- Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 98.119 τεμάχια (αύξηση κατά 731% συγκριτικά με το 2018 όταν κατασχέθηκαν 11.808 τεμάχια) ειδών παρεμπορίου, κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά.

- Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας κ.ά. συνολικού ύψους 646.400 ευρώ, αυξημένα κατά 114% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018, όταν επιβλήθηκαν πρόστιμα 301.884 ευρώ.

- Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Σερρών, Ροδόπης, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

(*) Με πληροφορίες από Ναυτεμπορική