Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι η κυρία Αναστασία Μακαριγάκη αναλαμβάνει Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Πειραιώς από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
Η κυρία Μακαριγάκη έχει μακρά και διεθνή εμπειρία στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Την τελευταία δεκαετία εργάστηκε στην PepsiCo, αρχικά ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (HRD) και στη συνέχεια ως επικεφαλής του τμήματος HR της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2012 και ως Senior HRD κεντρικής Ευρώπης και ευρύτερων Βαλκανίων από το 2015.
Η κυρία Μακαριγάκη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor και ΜΒΑ από το University Massachusetts Boston.