Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής η οποία θα συγκροτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας.

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)