Την πρόσληψη δύο ναυαγοσωστών ανακοίνωσε το ΕΑΚ Λάρισας.

Πρόκειται για προσλήψεις ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα 8 μηνών.

Αφορά άτομα από 18 μέχρι 45 ετών, τα οποία διαθέτουν πτυχίο και την ανάλογη εκπαίδευση.