Πρόσθετη χρηματοδότηση στα Πανεπιστήμια της χώρας, ύψους 12.417.034,41 ευρώ υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, υλοποιώντας τη δέσμευσή της στη Σύνοδο Πρυτάνεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2019 .

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατανέμεται συνολικό ποσό 1.175.000 ευρώ.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: "Σε συνέχεια της δέσμευσής μας κατά την τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων, προχωρήσαμε σε πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων της χώρας κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους.

Στόχος μας η άμεση κάλυψη σημαντικών λειτουργικών αναγκών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων μας. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο διοικητικό προσωπικό και στις διοικήσεις των Πανεπιστημίων μας με κάθε τρόπο."