Τις 9.000 προσεγγίζει ο αριθμός των ενστάσεων που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό για τις 8.166 μόνιμες θέσεις (379 στους ΟΤΑ της Λάρισας) στους δήμους (προκήρυξη 3Κ/2108).
Πρόκειται για αριθμό – ρεκόρ που όμοιός του δεν έχει καταγραφεί, μέχρι τώρα στο ΑΣΕΠ.
Τα πρώτα δεδομένα έχουν ως εξής:
    Ο αριθμός των ενστάσεων (πρώτη καταμέτρηση) φθάνει στις 9.000
    Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός ενστάσεων αφορά την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
    Μέχρι τώρα έχουν «σκαναριστεί» 3.500 ενστάσεις, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία εξέτασή τους
Τα παραπάνω δεδομένα διαμορφώνουν στατιστικά και αναλογικά την εξής εικόνα: Αφαιρουμένων τον αριθμό των προσωρινά διοριστέων, για τις 120.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν 9.000 ενστάσεις.
Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε ομάδα 13 υποψηφίων υποβλήθηκε και μία ένσταση. Η αναλογία αυτή, αιτήσεων – ενστάσεων, είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλο διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το 1996 και μετά.

workenter.gr