Θέμα ημερών πιθανολογείται ότι είναι το άνοιγμα τη διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει την ένταξη και απορρόφηση των ΤΕΙ Στερεάς και Λάρισας στο Πανεπιστήμιο σε ένα νέο νόμο.
Η αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, εκτιμά ότι με την έκδοση του σχεδίου νόμου θα ακολουθήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα διαβούλευσης, δύο ή τριών εβδομάδων.
Η αντιπρύτανης τόνισε ότι στο Πανεπιστήμιο επιθυμεί να προχωρήσει γρήγορα το θέμα, διότι, από τα αντίστοιχα εγχειρήματα σε άλλα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, η νομοθέτηση είναι το πρώτο βήμα, αλλά η υλοποίηση απαιτεί πολύ δουλειά και καλό σχεδιασμό.

magnesianews.gr