Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας.
Η νέα δομή συγκροτείται από 30 συντονιστές σε όλη τη Θεσσαλία.
Στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής:
Στην εικόνα ενός σχολείου, που με περισσότερη αυτονομία προγραμματίζει, σχεδιάζει, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, δρα και επιλύει προβλήματα, αναδεικνύοντας το Σύλλογο Διδασκόντων και το Διευθυντή σε βασικούς συντελεστές υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, προσανατολίζεται η νέα Δομή που εισάγεται στην Εκπαίδευση, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι μια ενιαία Δομή για την Προσχολική, Δημοτική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκροτείται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που επελέγησαν στις Αξιολογικές Κρίσεις του καλοκαιριού, αντικαθιστώντας το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου.
Τι αλλάζει
Η νέα Δομή διαφοροποιείται από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου  στα ακόλουθα:
-   Είναι διεπιστημονική
-    Είναι επιτελική, με την έννοια πως το ΠΕΚΕΣ συνεργάζεται με άλλες δομές ώστε να παρέχει κατευθύνσεις και υποστήριξη σεβόμενο την επιστημονική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και την αυτονομία της σχολικής μονάδας
-    Δεν είναι άμεσα παρεμβατική, με την έννοια πως οι ΣΕΕ μπορούν να προτείνουν στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας και όχι να δώσουν εντολές για άμεση παρέμβαση στο έργο της σχολικής μονάδας.
Θεσμοθετείται, με τον τρόπο αυτό, η μετάβαση από το ένα πρόσωπο (πρώην Σχολικός Σύμβουλος) στη διεπιστημονική ομάδα, που λειτουργεί ως κοινότητα σύνθεσης γνώσεων και σύνδεσης επιστημονικών πεδίων, με στόχο την ευρύτερη διερεύνηση των προβλημάτων και τη διατύπωση εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Η φιλοσοφία του νέου θεσμού
Με την εισαγωγή της νέας Δομής επιδιώκεται:
-    Η ολιστική προσέγγιση στην υποστήριξη της λειτουργίας της σχολικής μονάδας
-    Ησυστημική αντίληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
-    Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, μέσω της συνεργασίας όλων των δομών ΠΕΚΕΣ – ΚΕΣΥ – ΚΕΑ
-    Η ανταπόκριση στην ετερογένεια των αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών
Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας συγκροτείται από 30 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου:
-    4 Προσχολικής Εκπαίδευσης
-    11 Δημοτικής Εκπαίδευσης
-    1 Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
-    1 Αειφορίας
-    13 Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρωτοπορώντας σε πανελλαδικό επίπεδο, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας ολοκλήρωσαν ήδη έναν πρώτο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ελένη Αναστασοπούλου, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, όπου παρουσίασαν αναλυτικά και συζήτησαν τον τρόπο δράσης, λειτουργίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο του νέου θεσμού και κατέθεσαν ψηφιακό υλικό που παρήγαγαν, ώστε να ενημερωθούν από την αρχή όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας.