Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 3.810.000,00 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία.
Στους Δήμους Αγιάς και Ελασσόνας θα καταβληθεί συνολικό ποσό 680.000 ευρώ.
Ειδικότερα στο Δήμο Αγιάς 180.000 ευρώ, στη ΔΕΥΑ Αγιάς 200.000 ευρώ και στο Δήμο Ελασσόνας 300.000 ευρώ.