Για αποκλεισμό των γεωργών και κτηνοτρόφων του Δήμου Ελασσόνας από την εξισωτική αποζημίωση 2019 κάνει λόγο σε επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φυτικής και ζωικής Παραγωγής «Ένωση Ελασσόνας».
Ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους, ύστερα από τη μεγάλη μείωση των τιμών του γάλακτος, τις χαμηλές τιμές του κρέατος και τη μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών η μη καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων θα είναι η χαριστική βολή, αναφέρει η Ένωση Ελασσόνας.
"Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η νέα οριοθέτηση του χάρτη των μειονεκτικών περιοχών όπου ασκείται γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα που βρίσκεται σε διαβούλευση θα προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε πολλά Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ελασσόνας αφού σύμφωνα με την πρόταση οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι αυτών των μειονεκτικών περιοχών μετά την 1-1-2019 θα στερηθούν τα ποσά των εξισωτικών αποζημιώσεων.
Η περιοχή του Δήμου Ελασσόνας λόγω των φυσικών περιορισμών και του χαμηλού εισοδήματος των γεωργών και των κτηνοτρόφων είναι γνωστό ότι είναι μειονεκτική.
Πιθανή ολοκλήρωση του νέου σχεδίου οριοθέτησης του χάρτη των μειονεκτικών περιοχών θα στερήσει από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας την εξισωτική αποζημίωση που αποτελούσε ένα μέσο εξισορρόπησης του πολύ υψηλού κόστους παραγωγής, θα προκαλέσει μεγάλη μείωση του εισοδήματός τους και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
Ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους, ύστερα από τη μεγάλη μείωση των τιμών του γάλακτος, τις χαμηλές τιμές του κρέατος και τη μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών η μη καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων θα είναι η χαριστική βολή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεχτείτε το δίκαιο αίτημά μας να τροποποιηθεί η νέα πρόταση οριοθέτησης του χάρτη των μειονεκτικών περιοχών που βρίσκεται σε διαβούλευση και να μην αποκλειστούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ελασσόνας από την καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων."