Την ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, κυκλοφορώντας στις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος Ελασσόνας, επισημαίνει με αναφορά τους προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κατσιαντώνης, επισυνάπτοντας έγγραφο της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το κτίριο που θα "στεγάσει" την ασφάλεια της περιοχής.
Ο Γιώργος Κατσιαντώνης, στην παρέμβασή του παρουσιάζει το κτιριολογικό πρόγραμμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποκαλύπτει ουσιαστικά την αδυναμία λειτουργίας του Αστυνομικού τμήματος Ελασσόνας στο εν λόγω κτίριο, αφού στερείται ανελκυστήρα και εγκαταστάσεων που να είναι προσβάσιμες για τα ΑμΕΑ, υπολείπεται αναγκών σε χώρους υγιεινής και υπηρεσιών , γεγονός που κρίνει αναγκαία τη μεταστέγασή του σε άλλο κτίριο.
Η αναφορά του Βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Κατσιαντώνη, έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Αδυναμία απρόσκοπτης λειτουργίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, καθώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού (στερείται ανελκυστήρα, εγκαταστάσεων που να είναι προσβάσιμες για τα ΑμΕΑ, χώρων υγιεινής, κλπ), τις εν γένει υπηρεσιακές, κτιριακές και λοιπές ανάγκες υποδομών, όπως αυτές θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη με βάση τα προβλεπόμενα στο σχετικό κτηριολογικό πρόγραμμα για το συμφέρον του Δημοσίου και των πολιτών- απαιτείται όπως εξευρεθεί άμεσα λύση, καθώς οι δημοπρασίες μίσθωσης ακινήτου, καταλήγουν διαρκώς άγονες και το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο, ταλαιπωρώντας καθημερινά χιλιάδες κατοίκους του Δήμου Ελασσόνας».
Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας, το σχετικό σχολιασμό και τις ενέργειές σας περί του εν θέματι αναφερομένου εγγράφου, και συγκεκριμένα της υπ' αριθμ. Πρωτ. 3363/16-1-2019 Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας (ΑΔΑ: ΩΖ13Η-2Δ1), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, προκειμένου για την πληροφόρησή σας.