Την πρόσληψη ενός ατόμου με την ειδικότητα Χειριστή Μηχανήματος Έργου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) προκήρυξε ο Δήμος Ελασσόνας.

Πρόκειται για εργασία με οχτάμηνη σύμβαση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 μέχρι 65 ετών.