Τη σύσταση Οµάδας Παραγωγών µε αντικείµενο στη γαλακτοπαραγωγή δροµολογεί ο αγροτικός κτηνοτροφικός συνεταιρισµός «ο Βοσκός» από το Λιβάδι Ελασσόνας, προωθώντας παράλληλα, την εµπλοκή του και µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, για να αξιοποιήσει το net metering.
«Το Λιβάδι έχει µεγάλη δύναµη στην αιγοπροβατοτροφία. Αρχίζουν και ωριµάζουν τα πράγµατα. Ο νέος ο κόσµος βλέπει, πλέον, τις οµάδες και τους συνεταιρισµούς πιο θετικά κι ευελπιστούµε ότι θα γίνει µια ακόµη καλύτερη προσπάθεια» είπε, στην Agrenda, ο πρόεδρος της οργάνωσης Τάσος Αντωνίου, προσθέτοντας πως «η οµάδα στήνεται και υπάρχει µια ζύµωση γύρω από τη νέα πρωτοβουλία».
Επιδίωξη του συνεταιρισµού είναι να αξιοποιηθούν πρόνοιες της νέας νοµοθεσίας για τις Οµάδες Παραγωγών και να δηµιουργηθεί ένα σχήµα που, καταρχάς, θα προµηθεύει µε γάλα τη µεταποιητική δραστηριότητα της οργάνωσης και - εάν αυξηθεί σηµαντικά ο «πυρήνας» των µελών της οµάδας - σε δεύτερη φάση θα µπορεί να καλύπτει και ανάγκες τρίτων.
Κύριος στόχος της οµάδας, ωστόσο, θα είναι να πετύχει µια καλύτερη διαχείριση των εκµεταλλεύσεων των µελών της, αξιοποιώντας προς την κατεύθυνση αυτή και τα διάφορα διαθέσιµα προγράµµατα.
«Ο συνεταιρισµός Βοσκός θα ασχολείται µε το κοµµάτι το µεταποιητικό και η οµάδα µε την παραγωγή της πρώτης ύλης, µέσα από παρεµβάσεις στις αγορές ζωοτροφών και στη διαχείριση βοσκοτόπων, για να µειωθεί το κόστος παραγωγής, και ίσως και µε τη γενετική βελτίωση της ράτσας των ζώων µας για να αυξήσουµε την παραγωγικότητά τους», ανέφερε ο κ. Αντωνίου εξηγώντας πως επιλέχθηκε η λύση της οµάδας παραγωγών και για το λόγο ότι είναι πιο εύκολο να εισέλθουν και νέα µέλη σε αυτή.

agronews.gr