Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει ότι ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου για το 2020  έχει προγραμματίσει την πρόσληψη 24 ατόμων για τις θέσεις υδρονομέων, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε ελέγχους και επίβλεψη του δικτύου άρδευσης σε όλη την επικράτεια του.

Σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου η πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους καθώς και το υπόδειγμα αίτησης.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 01/04/2020 έως και τις 10/04/2020στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για κατ’εξαίρεση μετακίνηση κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με emailή επιστολή του Δήμου ή sms (αφορά επείγουσα ανελαστική προθεσμία).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2493350254-2493350224-2493350240-2493022610