Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.    Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
2.    Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
3.    Τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μεταφορά των αποθεματικών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
4.    Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Οκτωβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
5.    Έγκριση εκποίησης της χρήσιμης ξυλείας των δασών «Τσακνιάς» και «Σκοτίνα». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
6.    Έγκριση συμψηφισμού οφειλόμενων μισθωμάτων για τον δημοτικό ξενώνα Βερδικούσιας με εργασίες συντήρησης που πραγματοποίησε ο μισθωτής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
7.    Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε πυροπαθή οικογένεια και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
8.    Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
9.    Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βόσκησης σε συστάδες του διακατεχόμενου δάσους «Σκοτίνα» οι οποίες πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
10.    Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
11.    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
12.    Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Ε. Ποταμιάς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
13.    Έγκριση της υπ’ αριθμό 14/2017 μελέτης του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. στην Τ.Κ. Στεφανοβούνου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
14.    Σύσταση επιτροπών για την παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
15.    Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
16.    Εξέταση αιτήματος της κ. Ζωής Τσακίρη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής της μονάδας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπευθυμίου.
17.    Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους Δασικούς Χάρτες και το Κτηματολόγιο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
18.    Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε. για μίσθωση δημοτικού χώρου στον Οικισμό Καλυβίων Κοκκινοπηλού με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.
19.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση της πράξης «Αντιμετώπιση της λειψυδρίας». Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.