Τιμητική πλακέτα παρέδωσε ο Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Σουρβίνος στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣ) κ. Λεωνίδα Μπακούρα, παρουσία στελεχών της Εταιρείας και της ΕΛ.ΑΣ.
Η βράβευση έγινε για τη συνεισφορά της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξοπλισμού και ιματισμού, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Με την παράδοση της πλακέτας, ο κ. Σουρβίνος ευχαρίστησε την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. για την συνεισφορά της, ενώ ο κ. Μπακούρας αναφέρθηκε στη συνέχιση της συνεργασίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την ΕΛ.ΑΣ. και τη διεύρυνση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.