Διακρατικό Συνέδριο με τίτλο "Τοπικά Δίκτυα και Κοινωνική Ενσωμάτωση" θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη 07.06.2018 και ώρα 17:00 στη ΔημόσιαΚεντρική Βιβλιοθήκη της Λάρισας, 28ης Οκτωβρίου 9.
Η υψηλή ανεργία και η αυξανόμενη μετανάστευση στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά ολοένα και πιο αναγκαία την ανάπτυξη τοπικών δικτύων και συνεργιών που θα αυξήσουν τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίαςιδιαίτερα για τους νέους. Στην κατεύθυνση αυτή, ο στόχος του συνεδρίου είναιδιττός,ηανάδειξη της σημασίας τωνΤοπικών Δικτύων για την Κοινωνική Ένταξη των ευάλωτων ομάδων καθώς και του ρόλου του Συμβούλου Ενσωμάτωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EUIntegrationManager).
Το συνέδριο διοργανώνειο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, Συμβούλους Ένταξης, απασχόλησης και σταδιοδρομίας, ενεργούς πολίτες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης και της Δια Βίου μάθησηςκαι ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για την ανάδειξη του ρόλου του Συμβούλου Ενσωμάτωσης και τηςΔικτύωσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό σεUSBstick καθώς και Βεβαίωση Συμμετοχής.
Για την εγγραφή στο Συνεδριοοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://synedrio.igma3.eu και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πρόγραμμα Συνεδρίου:
 Α’ ΜΕΡΟΣ: Εκπαίδευση, Απασχόληση και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Ο ρόλος της Δικτύωσης στις Τοπικές Κοινωνίες
«Λάρισα – Η πόλη που μαθαίνει» και η σημασία του δικτύου για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης από τον κ.Δημήτρη Δεληγιάννη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων.

Για τη σημασία της δικτύωσης και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων για την τοπική ανάπτυξη και προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας θα μιλήσουν, επίσης, η κα Όλγα Τσιούρβα, Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ, εκπρόσωποι του Επιμελητήριου Λάρισας, του  Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας καθώς και του Δικτύου Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας.

Τέλος, η κα YevgeniyaAverhed, από το Πανεπιστήμιο Folkuniversitetetτης Σουηδίας, θα παρουσιάσει το επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της μεθοδολογίας «Δικτύωσης των Τοπικών Κοινωνιών igma» στην περιφέρεια της Ουψάλα (Σουηδία) σχετικά με τη και την Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων.

Β’ ΜΕΡΟΣ:  Διακρατικό Εργαστήριο: “Εκπαίδευση των Τοπικών Δικτύων για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Ο ρόλος του Συμβούλου Ενσωμάτωσης (EUIntegrationManager)”
Εμπειρογνώμονες από τη Σουηδία και την Ολλανδία θα παρουσιάσουν την αναγκαιότητα και το προφίλ του Ευρωπαίου Συμβούλου Ενσωμάτωσης (EUIntegrationAgent), καθώς και κάποια βασικά εργαλεία που αναπτυχθήκαν για την Ανάπτυξη  και Εκπαίδευση των Τοπικών Δικτύων στο πλαίσιο της Μεθοδολογίας ΙGMA3. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και η μέχρι τώρα εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή του στην Ελλάδα.
Τέλος, τις εργασίες του συνεδρίου θα κλείσει ο κ. AliRashidi από το Πανεπιστήμιο Folkuniversitetet παρουσιάζοντας τις άμεσες προοπτικές της εφαρμογής της μεθοδολογίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και συζήτηση στην ολομέλεια.θα ακολουθήσει ελαφρύ Δείπνο και Δικτύωση στο χώρο της βιβλιοθήκης.