Το Επιμελητήριο Λάρισας συμμετέχει ως εταίρος στοέργο  «Wool as Outstanding Opportunity for Leverage-WOOL», που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 και έχει ως στόχο τη διατήρηση του μαλλιού των προβάτων ως σημαντικού φυσικού πόρου, για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων, ενδυναμώνοντας παράλληλα  την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας με την προώθηση μιας κοινής ετικέτας προϊόντων.

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από χώρες όπως Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο, έχει συνολική διάρκεια 2 έτη ενώ αντίστοιχα ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 1.498.175,20€.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: (1) η αναγνώριση των πόρων και των δυνατοτήτων της παραγωγής μαλλιού των προβάτωνστην περιοχή, (2) η δημιουργία μιας περιφερειακής στρατηγικής για τη αξιοποίηση των προϊόντων με βάση το μαλλί, (3) η ανάπτυξη συναφούς εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, (4) η δημιουργία δικτύου ευρύτερης συνεργασίας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, και (5) η προώθηση περιφερειακής ετικέτας προϊόντων με βάση το μαλλί  προβάτων.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, το Επιμελητήριο Λάρισας θα διοργανώσει δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία θα απευθύνονται σε μέλη συνεταιρισμών, χειροτέχνες και σχεδιαστές παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, οι οποίοι εκπαιδευτούν στις παρακάτω θεματικές:

•    Διαχείριση πρώτης ύλης

•    Αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας μαλλιού προβάτων

•    Παραγωγή και διάθεση τελικού προϊόντος στην αγορά

•    Σύνδεση του μαλλιού με λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (αγροτουρισμός)

•    Σχεδιασμός και ανάπτυξη brandγια τα προϊόντα της περιοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή για τα εργαστήρια και να ενημερωθούν περαιτέρω για το έργο «WOOL»,οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Λάρισαςστα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνη επικοινωνίας:Αλεξία Τζιότζιου

Ώρες επικοινωνίας:10:00 έως 14:00

Τηλέφωνο: 2410 549882

Email: anaptixiaki@larcci.gr