Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι τα μέλη μπορούν να πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου την επικαιροποιημένη λίστα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

(Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι κατηγορίες που προστίθενται).