Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνετε ότι:

"Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην Εικονική Έκθεση AGROFOODTECH EUROPE για τρόφιμα, συσκευασίες, γεωργία και τεχνολογίες.

Η εικονική έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο μεταξύ 20-26 Ιουλίου 2020

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εικονική Έκθεση AGROFOODTECH EUROPE 24/7 χωρίς διακοπή στον ακόλουθο επίσημο ιστότοπο:

https://www.agrofoodtecheurope.com/

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας."