Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Από την Έρευνα στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία» τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, 16:30-21:00,στο ξενοδοχείο Divani Palace (Παπαναστασίου 19, Λάρισα)
Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «Διασύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας: Παρούσα κατάσταση, στρεβλώσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία»