Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, o  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του EnterpriseEuropeNetwork-Hellasκαι το  Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνουν ημερίδα την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα προσέλευσης 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίαςστο Βόλο, Δημητριάδος 176,με θέμα παρουσίασης: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Κύριος ομιλητής της ημερίδας θα είναι ο κ. Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Αναπληρωματικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αρμόδιας Αρχής για την εποπτεία εφαρμογής κάθε ρύθμισης που αφορά σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπου 2 μήνες,στις 25 Μαΐου 2018, ξεκινάει η οριζόντια και καθολική εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός  αφορά κάθε πολίτη  και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία και αποτελεί ένα από το πιο επίκαιρα θέματα.
Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων -διευκρινίζει ποια δεδομένα θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατοχή χρήση, αποθήκευση, διαγραφή μεταβίβαση και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
Η θέσπιση του Κανονισμού  εισάγει νέες απαιτήσεις αναβάθμισης των λειτουργικών δομών και εκσυγχρονισμού των πολιτικών τήρησης και διαχείρισης των δεδομένων των επιχειρήσεων και έχει προξενήσει το ενδιαφέρον αλλά και την ανησυχία τους για το μέγεθος των προσαρμογών στις οποίες πρέπει να προβούν και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δεδομένα που συγκεντρώνουν.