Από τις 18 Ιανουαρίου, αντί της 8 Ιανουαρίου που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα επενδυτικά τους σχέδια για την ένταξή τους στη δράση "Επιχειρούμε Έξω", προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει έως το 50%. Δηλαδή το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση, για να συμμετάσχει σε εκθέσεις, είναι 50.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τουλάχιστον το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Στόχος, είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Ο προϋπολογισμός ανά Έκθεση και το ύψος της ενίσχυσης
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση και η δημόσια επιχορήγηση, καθορίζονται ως εξής:
- Η δημόσια επιχορήγηση αγγίζει το 50%, με ανώτατο ποσό τις 10.000 ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός της πρότασης είναι μέχρι 20.000 ευρώ και αφορά τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου με περίπτερο μέχρι 20 τμ..
- Όταν ο προϋπολογισμός είναι μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση και περίπτερο έως 50 τμ, η δημόσια επιχορήγηση φθάνει έως το 50%, με ανώτατο ποσό τις 17.500 ευρώ
- Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός για συμμετοχή στην εμπορική έκθεση είναι 50.000 ευρώ και το περίπτερο άνω των 50 τμ, τότε η δημόσια επιχορήγηση φθάνει έως το 50%, με ανώτατο ποσό τις 25.000 ευρώ.
- Επίσης ο προϋπολογισμός διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης του έργου ορίζεται κατ’ ανώτερο στα 1.000 ευρώ με την επιχορήγηση να φθάνει και σε αυτή την περίπτωση το 50%. Δηλαδή το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης σε αυτή την περίπτωση φθάνει τα 500 ευρώ.

capital.gr