Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία και την εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν, και να πιστοποιηθούν, σε δεξιότητές  που θα ενισχύουν την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών τους.
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με 8 οργανισμούς από 8 Ευρωπαϊκές χώρες,  υλοποιούν το έργου «CQJB–Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων για τους Συμβούλους Απασχόλησης στην Ευρώπη» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, και του οποίο ο ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει πιλοτικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα οδηγεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων απασχόλησης το οποίο θα τους δίνει την ευκαιρία να πιστοποιηθούν κατά ISO 17024.
Στις 15 και 16 Οκτωβρίου έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνάντηση στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου όπου παραβρέθηκαν εταίροι από όλες τις χώρες(Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ισλανδία, Γερμανία, Κύπρος, Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα) από όπου και προέρχονται οι εταίροι του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία,  συζητήθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές του έργου, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει το εταιρικό σχήμα προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα παρακάτω:
•    Περίγραμμα δεξιοτήτων για τους Συμβούλους απασχόλησης το οποίο θα συνοδεύεται από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό
•    Σχήμα πιστοποίησης διαπιστευμένο κατά ISO 17024, με το οποίο οι Σύμβουλοι Απασχόλησης θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιήσουν τις δεξιότητές τους, και στη συνέχεια θα ερευνηθεί το πώς μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να παρέχει μονάδες ECTS.
•    Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Οργανισμών που θα παρέχουν πιστοποίηση στους Συμβούλους Απασχόλησης της Ευρώπης.
Είστε Σύμβουλος Απασχόλησης, επιχειρηματίας, εκπρόσωπος εργοδοτών, εργαζόμενος στον τομέα της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εργαζόμενος στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος και για μελλοντικές εκπαιδεύσεις; Αν ναι, επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email:

euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.