Με αφορμή την επικείμενη λήξη των προθεσμιών υποβολής των Αιτήσεων Υπαγωγής των Επιχειρηματικών Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας μεταφέρει στο Υπουργείο το  αίτημα των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου, για την παράταση των προθεσμιών.
Ειδικότερα ζητά την παράταση των Ημερομηνιών Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής & Ηλεκτρονικών Φακέλων Τεκμηρίωσης Επενδυτικών Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο (Καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ) ως εξής:
     Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής: από 23 Ιανουαρίου 2017 σε 31 Ιανουαρίου 2017
     Υποβολή Ηλεκτρονικών Φακέλων Τεκμηρίωσης: από 30 Ιανουαρίου σε 28 Φεβρουαρίου 2017
Οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την παράταση των ανωτέρω προθεσμιών συνοψίζονται ως εξής:
1.    Παρά την Προκήρυξη των ανωτέρω καθεστώτων την 19η Οκτωβρίου 2016, η πλήρης δυνατότητα Υποβολής των Αιτήσεων Υπαγωγής δεν κατέστη δυνατή πριν την  21η Δεκεμβρίου 2016, λόγω σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή του ΠΣΚΕ-Επ αλλά και στο σχετικό υποστηρικτικό υλικό (Αρχεία Υπολογισμού Ενισχύσεων).
2.    Η δυνατότητα Υποβολής των Ηλεκτρονικών Φακέλων Τεκμηρίωσης κατέστη δυνατή επίσης την 21η Δεκεμβρίου 2016, με προθεσμία υποβολής την 30η Ιανουαρίου. Εκτιμούμε και αποδεικνύεται εκ των γεγονότων ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος είναι αδύνατη εκ μέρους των φορέων /δικαιούχων καθώς το διάστημα αυτό:
(α) μεσολάβησαν οι αργίες των εορτών όπου μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αναστέλλει την λειτουργία του για να δοθούν άδειες στο προσωπικό,
(β) τα τραπεζικά ιδρύματα αναστέλλουν την εξέταση των αιτημάτων χρηματοδότησης
(γ) επιπλέον καθυστέρηση σημειώθηκε από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, όπου πολλές επιχειρήσεις αναγκάσθηκαν να αναστείλουν εκ νέου την λειτουργία τους για ορισμένο διάστημα, ενώ παράλληλα η λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων ήταν επίσης προβληματική λόγω αδυναμίας προσέλευσης του προσωπικού σε ορισμένες από αυτές.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αδυναμία συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φορείς έγκαιρα, για λόγους τους οποίους δεν φέρουν φυσικά ευθύνη και κατά συνέπεια είναι αδύνατον να υποβληθούν έγκαιρα οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Τεκμηρίωσης έως την καθορισμένη  ημερομηνία.
Αναγνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι η εφαρμογή γενικότερα ενός Νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί πρόκληση και είναι φυσιολογικό να παρουσιαστούν καθυστερήσεις & προβλήματα, όπως και τελικά παρουσιάσθηκαν. Αναγνωρίζουμε επίσης τις προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών & προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν έως τώρα.