Σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο συμμετείχε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα». Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:
Καθώς η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση συνεχίζει να φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων για να προσαρμοσθεί με ευελιξία σε έναν γοργά μεταβαλλόμενο και στενά αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Η εκπαίδευση με τη διττή της αποστολή — κοινωνική και οικονομική — θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, εξασφαλίζοντας στους πολίτες της Ευρώπης επιτυχή διαπροσωπική και κοινωνική συμμετοχή, αλλά να αποτελέσει και τον τρόπο ώστε όλοι οι πολίτες να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοσθούν με ευελιξία στις μεταβολές αυτές.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IntoDIGITISστοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για τον εκπαιδευτή που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, αναπτύσσοντας τις  μαθηματικές και ψηφιακές τους ικανότητες.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κλειδί θα αποτελέσει η ανάπτυξη 42 εκπαιδευτικών εγχειριδίων καθώς και 42 ψηφιακών εργαλείωνγια τους εκπαιδευτές και τους μέντορες, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των μαθηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες
Οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης (kick-offmeeting) του ευρωπαϊκού προγράμματος IntoDIGITIS– «Ψηφιακή εργαλειοθήκη Ενδυνάμωσης των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, για εκπαιδευτέςκαι μέντορες», πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο στις 18-19 Δεκεμβρίου 2017.Στο εν λόγω πρόγραμμα, η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ. Εκτός της ελληνικής συμμετοχής, οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από την Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Γερμανία.
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του έργου και να έχουν μια γενική εικόνα για το σχεδιασμό του προγράμματος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IntoDIGITSμπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.