Η εισροή προσφύγων, μεταναστών και ατόμων που αιτούνται άσυλο,είναι εμφανώς αυξημένη, τα τελευταία χρόνια, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Προκειμένου, οι άνθρωποι αυτοί, να ενταχθούν, να ευδοκιμήσουν και να προσφέρουν στις κοινωνίες υποδοχής θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα αναδεικνύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους ώστε να προωθηθούν σε θέσειςεργασίας οι οποίες είναι κατάλληλες και στις οποίες μπορούν πραγματικά να προσφέρουν.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ARIVE: Αποδεκτοί, Επανεγκατεστημένοι, Ενταγμένοι, Πολύτιμοι και Απασχολούμενοι (Accepted, Resettled, Integrated, Valued and Employed)»έχει ως στόχο να αναπτύξει εργαλεία προκειμένου να αξιολογούνται οι γνώσεις και οι ικανότητες μεταναστών και προσφύγων ώστε να προχωρούν στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών και στη συνέχεια να προωθούνται σε ανάλογες θέσεις απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματοςARIVEείναι η δημιουργία:

Ø      ενός εργαλείου για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεταναστών και προσφύγων που έχουν αποκτηθεί μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων .

Ø      ενός προγράμματος σπουδών και ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για Συμβούλους Απασχόλησης και σταδιοδρομίας, για εκπαιδευτές και για εργαζόμενους σε υπηρεσίες μετανάστευσης, με τη χρήση του οποίου θα μπορούν να αναπτύξουν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ένταξη, και εισαγωγή στην εργασία, μεταναστών και προσφύγων.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος, στην οποία συμμετείχε ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα της Σουηδίας στις 27-28  Νοέμβρη. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 5 οργανισμοί εκπροσωπώντας τέσσερις χώρες (Σουηδία, Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία) συζήτησαν επί θεμάτων σχετικών με τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την απασχόληση μεταναστών και προσφύγων. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, και ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια  τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.http://qa-adhd.uni-sofia.bg/en/news