Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνετε ότι η αναπτυξιακή εταιρεία της Konya, μια από της σημαντικότερες πόλεις της Τουρκίας στο εμπόριο και την βιομηχανία, έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για τους επενδυτές www.investinkonya.gov.tr/en/Default.asp.

Στον ιστότοπο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα και τις επενδύσεις  για την ευρύτερη περιοχή.