Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» («Olympic»), η οποία κατέχει το masterfranchiseτης AvisRent a Car, BudgetRent a Car και Payless για όλη την Ελλάδα,σε κοινοπρακτικό σχήματων εταιρειών«OlympiaGroup SA» και «Virtus International PartnersLP», υπό τον όρο της οριστικοποίησης  της σχετικής σύμβασης, η οποία έχει ήδη επί της ουσίας συμφωνηθεί (η «Συναλλαγή»). Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε σχετικές κανονιστικές και λοιπέςεγκρίσεις,καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το τίμημα για τη Συναλλαγή έχει συμφωνηθεί στο ποσό των€80,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε εταιρική αξία €318,1 εκατ. για την Olympic και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.
Η Συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμαγια την υλοποίηση των δεσμεύσεωντης Τράπεζας Πειραιώςστο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςκαι συνιστά ουδέτερη κεφαλαιακά πράξηγια την Τράπεζα.
Ο ΌμιλοςOlympia είναι ένας επιχειρηματικός όμιλος με πολυσχιδή δραστηριότητα που περιλαμβάνει μια σειρά εταιρειώνστην ελληνική αγορά, όπως τα Public, τις Sunlight καιWestnet,  τις Softone και Metis, καθώς και την Play (εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Πολωνίας), την Aasa, εταιρεία χορήγησης καταναλωτικών δανείων (στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης), και την TollertonInvestments στην Κύπρο.
H Virtus International PartnersLPείναι διαχειριστήςτου «VirtusSouth European Fund», που επιδιώκειεπενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Η Citigroup Global Markets Ltd ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι δικηγορικές εταιρείες «ΠοταμίτηςΒεκρήςLawFirm» και  «NortonRoseFulbright»ενήργησανως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.