Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,02%  [2 μονάδες βάσης] προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. 
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.