Όπως κάθε χρόνο, συνεχίζεται και φέτος η γενναιόδωρη προσφορά προς το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce–Deree–Alba) ομογενούς από τις ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, με αποδέκτες νέους φοιτητές αλλά και ήδη φοιτούντες στο Deree,με καταγωγή από την Κεφαλονιά ή τη Λάρισα.
Η υποτροφία ονομάζεται «Υποτροφία Γεωργίου Αγορογιάννη και Παρασκευής Μενεγάτου-Παραφέστα».
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
-Να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις εισόδου στο Κολλέγιο και να παρακολουθούν προπτυχιακές σπουδές.
-Να έχουν βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17/20.
-Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους των οποίων οι γονείς είναι κάτοικοι Κεφαλονιάς ή/και της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας στη Θεσσαλία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από την Κεφαλονιά ή τη Λάρισα, υποψήφιοι των Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας της Λάρισας θα ληφθούν υπόψη. Αν δεν υπάρξουν κατάλληλοι υποψήφιοι από αυτές τις περιοχές, τότε θα ληφθούν υπόψη υποψήφιοι από κάθε περιοχή της Ελλάδας. 
-Να αποδείξουν ότι διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνοντας υπόψη τόσο το οικογενειακό, όσο και το ατομικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία).
-Να επιδείξουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων μπορείτε να βρείτε εδώ.
Το ποσό της υποτροφίας επανακαθορίζεται κάθε χρόνο με βάση τις οδηγίες του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.
Η Υποτροφία Γεωργίου Αγορογιάννη και Παρασκευής Μενεγάτου-Παραφέστα αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό κρίκο στην πλειάδα ευκαιριών που προσφέρει το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σε ταλαντούχους μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σκληρά για να βελτιώσουν το μέλλον τόσο το δικό τους, όσο και αυτό των οικογενειών τους και της Ελλάδας. Για το περασμένο ακαδημαϊκό έτος το Κολλέγιο διέθεσε4 εκατομμύρια ευρώ για υποτροφίες και οικονομική στήριξη των μαθητών και φοιτητών του. Σημαντικό μέρος αυτού του ποσού αποτελούν οι υποτροφίες που θεσπίζονται με δωρεές γενναιόδωρων χορηγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Διεθνή φιλανθρωπικά ιδρύματα, οργανισμοί, μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες ανά τον κόσμο διευκολύνονται στο να στηρίξουν το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και την αποστολή του από το γεγονός ότι το Κολλέγιο είναι μηκερδοσκοπικός οργανισμός, στα πρότυπα όλων των μεγάλων πανεπιστημίων των ΗΠΑ, ο οποίος σήμερα εκπαιδεύει περισσότερους από 5.000 φοιτητές και μαθητές από σύνολο 72 χωρών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2018