Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισµός Πολιτισµού – Αθλητισµού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήµου Φαρσάλων» (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.), που εδρεύει στα Φάρσαλα Ν. Λάρισας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (opakpadf@dimosfarsalon.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισµός Πολιτισµού – Αθλητισµού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήµου Φαρσάλων» (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.), Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300, Ν. Λάρισας, υπόψη κας Ε. Γκίτση και κου Γακόπουλου Βάιου (τηλ. επικοινωνίας: 2491350141 & 2491350142).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr