Εγκρίθηκαν δύο έργα για τον Δήμο Φαρσάλων ο οποίος υπέβαλε πρόταση και για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου
Αναλυτικά:
α) Ένταξη του έργου Αγροτική οδοποιία στη Βλαχόστρατα (διασύνδεση Χαλκιάδων με Άνω Δασόλοφο), προϋπολογισμού 1.367.000 ευρώ, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του ΥΠΕΣ.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η ένταξη του έργου της αγροτικής οδοποιίας "στη Βλαχόστρατα", στις πρώτες 29 εντάξεις πανελλαδικά.
To έργο αφορά στη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού στη θέση «Βλαχόστρατα», η οποία βρίσκεται εντός αναδασμού των Τ.Κ. Χαλκιάδων, Βαμβακούς, Σιτοχώρου, Δασολόφου και Σκοτούσσας της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων συνολικού μήκους περί τα 7.50 χλμ.
H αγροτική οδός είχε διανοιχθεί το έτος 1964, όταν ολοκληρώθηκαν τα έργα αναδασμού της Κοινότητας Σκοτούσσας Φαρσάλων, βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Χαλκιάδων με σημείο έναρξης το σημείο διασταύρωσης με την παλαιά εθνική οδό Φαρσάλων – Λάρισας και καταλήγει στον οικισμό Άνω Δασολόφος.
Διατρέχει τα αγροτεμάχια την Κτηματικών Περιφερειών Χαλκιάδων, Βαμβακούς, Σιτοχώρου, Δασολόφου και Σκοτούσσας και ενώνεται με τις εγκάρσιες αγροτικές οδούς των οικισμών, εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους οδική σύνδεση, την προσπέλαση και την προσβασιμότητα του πληθυσμού της περιοχής, από και προς στις αγροτικές τους ιδιοκτησίες, αλλά και την οδική σύνδεση των οικισμών Χαλκιάδων – Δασολόφου.
β) Έγκριση δημοπράτησης του έργου ασφαλτόστρωση " αγροτικής οδοποιίας Σταυρού στα όρια με το Νομό Φθιώτιδας" , προϋπολογισμού 595.000 €.
Με Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σταυρού μέχρι τα όρια του Νομού Φθιώτιδας».
Η αγροτική οδός είχε διανοιχθεί το έτος 1969, στα πλαίσια των έργων αναδασμού της Κοινότητας Σταυρού Φαρσάλων και βρίσκεται νότια του οικισμού Σταυρού, στη θέση μεταξύ της υφιστάμενης αερογέφυρας, νότια του Σιδηροδρομικού Σταθμού Φαρσάλων και στα όρια του αναδασμού Σταυρού με τον αναδασμό Ν. Μοναστηρίου. Η όδευσή της έχει κατεύθυνση προς νοτιανατολικά, είναι σχεδόν παράλληλη με την όδευση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής και βρίσκεται δυτικά αυτής.
Η οδός διατρέχει τον αναδασμό Σταυρού και ενώνεται με τις εγκάρσιες αγροτικές οδούς του αναδασμού, εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους οδική σύνδεση, την προσπέλαση και την προσβασιμότητα του πληθυσμού της περιοχής από και προς στις αγροτικές τους ιδιοκτησίες. Η εν λόγω οδός βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού και έχει μήκος περί τα 3,80 χλμ.
Η οδός δεν είναι ασφαλτοστρωμένη και δέχεται το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό της φόρτο κατά τους θερινούς μήνες, όπου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι αγροτικές εργασίες και η άρδευση, μετά το πέρας κάθε αρδευτικής περιόδου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συντήρησής της για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς της.
γ) Υποβολή πρότασης " για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Φαρσάλων" , προϋπολογισμού 567.3000 ευρώ.
Την Τετάρτη 31/10/2018 υποβλήθηκε πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Φαρσάλων, στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι εργασίες στο κεντρικό κτίριο του Δήμου θα είναι :
• Εγκατάσταση συστήματος μόνωσης εξωτερικών τοίχων και δώματος.
• Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες εξοικονόμησης LED .
• Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης.
• Αποξήλωση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων και αντικατάσταση τους από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας.
• Δημιουργία Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης και πιστοποίηση κατά ISO 50001.2011.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών το Δημαρχείο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά σε κατηγορία Β+ κατά ΚΕΝΑΚ , βελτιώνοντας το επίπεδο εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου αλλά και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου θα οδηγήσει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα αποτελέσει ένα επιδεικτικό ενεργειακό έργο για τους χρήστες του κτιρίου και για τον τοπικό πληθυσμό.