Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Ένταξης των Ρομά και θέλοντας να επιλύσει το στεγαστικό πρόβλημα του πληθυσμού Ρομά του Δήμο, εκδήλωσε ενδιαφέρον στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης προκειμένου να βρεθεί λύση.
Οπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στον δήμομεταξύ του Δημάρχου Άρη Καραχάλιου, της Ειδικής Γραμματέως για την Κοινωνική ένταξη των Ρομά Αικατερίνης Γιάντσιου, της Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακής Παναγιωτοπούλου, του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Αναστάσιου Λιαπή και του στελέχους ομάδων υποστήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού ΜΟΔ Α.Ε. Δημήτρη Καλαμαρά. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον οικισμό Ρομά.
Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν, το βασικότερο πρόβλημα του οικισμού Ρομά Φαρσάλων, είναι η αύξηση του πληθυσμού που διαβιώνει σε αυτόν και η αδυναμία παραμονής του συνόλου του πληθυσμού στους υφιστάμενους οικίσκους, οπότε αναπόφευκτα, παρατηρούνται τάσεις επέκτασης του οικισμού, με αυθαίρετες κατασκευές, επιβαρύνοντας επιπλέον, έναν χώρο με πολύ υψηλή οικιστική πυκνότητα.
Ο Δήμος, για την επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος, παραχωρεί ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο δίπλα στον οικισμό προκειμένου να υλοποιηθεί η στεγαστική παρέμβαση εντασσόμενη στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ με τίτλο «Εξειδίκευση Παρεμβάσεων για την βελτίωση/μετεγκατάσταση πληθυσμών ΡΟΜΑ και τομεακών οριζόντιων παρεμβάσεων».
Η προτεινόμενη από τον Δήμο Φαρσάλων στεγαστική παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολλαπλής στόχευσης για τη βελτίωση της διαβίωσης του πληθυσμού Ρομά και την αρμονική ένταξή του στην τοπική κοινωνία, βασισμένο σε πέντε (5) άξονες, όπως:
α. Στέγαση και υποδομές,
β. Απασχόληση,
γ. Δημόσια Υγειά-Υγιεινή,
δ. Εκπαίδευση,
ε. Κοινωνική στήριξη και μέριμνα,
με βάση την κατεύθυνση της Ειδικής Γραμματείας.
Πολιτική επιλογή και διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής είναι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον τοπικό οικισμό Ρομά και η προσπάθεια ένταξης του πληθυσμού του στην Φαρσαλινή κοινωνία.