Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 1ου πανελληνίου συνεδρίου για την «κλιματική αλλαγή» που έγιναν στις 9 και 10 Ιουνίου στην Καρδίτσα.
Σχεδόν εκατό εισηγητές και πάνω από επτακόσιοι σύνεδροι  με παράλληλες δραστηριότητες, με εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας και με μια τεχνική έκθεση που περιλάμβανε την συμμετοχή σαράντα επιχειρήσεων και φορέων.
Μιλώντας ο διακεκριμένος Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής  Φυσικής της Ατμοσφαίρας, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών ανέπτυξε τους συσχετισμούς πληθυσμού και οικονομίας με την κλιματική αλλαγή. Αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις του φαινομένου στη στάθμη της θάλασσας, την αλιεία, τη γεωργία, τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, ακόμη και τον τουρισμό και την υγεία. Τις εργασίες έκλεισε ο  ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου, Γιώργος Κωτσός αναφέροντας ότι «πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και να θέσουμε τις σωστές βάσεις προς όφελος όλου του κόσμου»…