Δύο κηδείες σήμερα Πέμπτη 4 Απριλίου 2018 στο νομό Λάρισας

1.Σπυρίδωνα Πιτσίλκα ετών 78

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

2. Γεώργιο Σπανό ετών 92

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Άγιου Δημητρίου Βουναίνων Λάρισας