Δύο νεκρώσιμες ακολουθίες, για συνανθρώπους μας που έφυγαν από την ζωή, θα πραγματοποιηθούν σήμερα στον νομό Λάρισας και πιο συγκεκριμένα στη Λάρισα.

Δείτε αναλυτικά:

http://www.thessalianews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=67429:khdeies&catid=51:funeral&Itemid=73