Πέντε κηδείες σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Θωμά Αλεξίου ετών 85

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

2.Χρυσούλα Αποστόλου ετών 93

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

3.Γεώργιο Μπατσίλα ετών 85

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης Στεφανόβουνο Ελασσόνας

4.Νικόλαο Υφαντή ετών 78

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

5.Δήμητρα Πατσούρη ετών 95

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας