Πέντε νεκρώσιμες ακολουθίες, για συνανθρώπους μας που έφυγαν από την ζωή, θα πραγματοποιηθούν σήμερα στον νομό Λάρισας και πιο συγκεκριμένα στη Μαρμαρίνη Αγιάς, τη Δήμητρα Αγιάς, το Πουρνάρι, τον Παλαιόπυργο και την Κρανιά Ολύμπου. 

Δείτε αναλυτικά:

http://www.thessalianews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69302:khdeies&catid=51:funeral&Itemid=73