Τέσσερις νεκρώσιμες ακολουθίες, για συνανθρώπους μας που έφυγαν από την ζωή, θα πραγματοποιηθούν σήμερα στον νομό Λάρισας και πιο συγκεκριμένα στη Λάρισα, το Μικρό Βουνό, την Αγιά, και το Καστρί Αγιάς. 

Δείτε αναλυτικά:

http://www.thessalianews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69443:khdeies&catid=51:funeral&Itemid=73