Τέσσερις κηδείες σήμερα Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Ιωάννη Παχή ετών 94

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

2.Βασίλειο Τζιγκούρα ετών 87

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

3.Δημήτριο Στέρπη ετών 70

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

4.Χαρίκλεια Ζυγούρη ετών 87

Ώρα 12:30 Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας (Χαραυγή)