Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου 2019 στο νομό Λάρισας

1. Γεώργιος Παναγιώτου ετών 81

Ωρα 11.30 π.μ. Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας

2. Κωνσταντίνια Γκουντάρα ετών 91

Ωρα 11.30 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

3. Βάια Ζηκύρη – Γκενούδη ετών 50

Ωρα 12.30 μ.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

4. Γιώτα Φώτου ετών 62

Ωρα 12.30 μ.μ. Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας