Τέσσερις κηδείες σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στη Λάρισα

1.Μαρία Μαργαρίτη - Καβαζίδου ετών 91

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος συνοικία Αβέρωφ

2.Δέσποινα Στυλοπούλου ετών 95

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

3. Δημήτριο Νταϊλιάνη ετών 86

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

4.Δημήτριο Τσολή ετών 76

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας