Στην έγκριση 391 προσλήψεων σε 19 δήμους της χώρας προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες ή έως 9 µήνες (σε περίπτωση αναγνωρισµένων σχολών), σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙ∆). Στο σχετικό κατάλογο περιλαμβάνονται και 20 θέσεις σε δύο δήμους του νομού Λάρισας. Πρόκειται για 15 θέσεις στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Κιλελέρ και 5 θέσεις στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου…
Τ.Π.