Τέλος χρόνου την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Ιουνίου, για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του Δήμου Κιλελέρ στην Λάρισα.
Τις θέσεις θα κατάλαβουν οκτώ άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ολιγόμηνης διάρκειας.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ενώ, για την πρόσληψη, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Διεύθυνση Κατάθεσης: Αιτήσεις υποβάλλονται στο δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ.: 415 00. Πληροφορίες: 2413 507223.

workenter.gr