Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Κιλελέρ. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι τεσσάρων ειδικοτήτων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr