Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ ανακοινώνει την πλήρωση 3 θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο μηνών με ειδικότητες μιας (1) θέσης ΥΕ εργάτη καθαριότητας και δύο (2) θέσεων εργατών υπονόμων, με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σ’ αυτήν σχετική αίτηση μαζί με αντίγραφα των τίτλων και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της εκάστοτε θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι τις 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης είτε με αλληλογραφία με συστημένη επιστολή είτε προσωπικά με απόδειξη (Δημαρχείο Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Πλατύκαμπος Κιλελέρ Λάρισας, Τ.Κ. 400 09) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deyakileler.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δ.Ε.Υ.Α Κιλελέρ, 2410 971780 από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr