Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου (ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού/ Καθαριότητας) για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Περίοδος 2017 – 2018, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikis.gr