Στο σύνολο των σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας που εδρεύουν στη Λάρισα καταγράφηκε πτώση των βάσεων.
Η μεγαλύτερη εξ’ αυτών παρατηρείται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (-11,4%) και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (-10,1%).
Αναλυτικά:
Στις σχολές του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα, οι βάσεις και τα μόρια συγκριτικά με την περσινή χρονιά και με βάση τα ημερήσια Γενικά Λύκεια, διαμορφώθηκαν ως εξής:
- Στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 10.394 μόρια το 2018, 11.496 το 2017, πτώση 1.102 μόρια, -9,6%
- Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7.367 μόρια το 2018, 8.193 το 2017, πτώση 826 μόρια, -10,1%
- Στο Τμήμα Νοσηλευτικής 12.428 μόρια το 2018, 13.134 το 2017, πτώση 70 μόρια, - 5,4%
- Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 7.757 το 2018, 8.366 το 2018, πτώση 609 μόρια, -7,3%
- Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής 8.739 μόρια το 2018, 9.862 το 2018, πτώση 1123 μόρια, -11,4%
- Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 8.611 το 2018, 9.071 το 2017, πτώση 460 μόρια, -5,1%
- Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 14.158 το 2018, 14.702 το 2017, πτώση 544 μόρια, -3,7%
- Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 7.039 το 2018, 7.583 το 2017, πτώση 544 μόρια, -7,2%
- Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 7.470 το 2018, 7.952 το 2017, πτώση 482 μόρια, -6,1%
- Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8.478 το 2018, 8.521 το 2017, πτώση 43 μόρια, -0,5%
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μικρή πτώση κατέγραψε η Ιατρική Σχολή Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία των βάσεων.
Ειδικότερα η βάση εισαγωγής ανέρχεται σε 18.564 μόρια, έναντι 18.803 το 2017, πτώση 239 μόρια, -1,3%
Ανάλογη εικόνα και στο Τμήμα Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας. Φέτος η βάση εισαγωγής ανέρχεται σε 17.222 μόρια, έναντι 17.636 το 2017, πτώση 414 μορίων, -2,3%.