Μειωμένα κατά 60% είναι τα λειτουργικά έξοδα της Περιφέρειας, όπως ανέφερε στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2018, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.
Ο κ. Αγοραστός, σημείωσε ότι ο πρϋπολογισμός ανέρχεται στα 140 εκ. ευρώ, είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα και περιλαμβάνει κονδύλι της τάξεως των 80 εκ. ευρώ για έργα.
Αναλύοντας τα δεδομένα του προϋπολογισμού ο περιφερειάρχης ανέφερε μεταξύ άλλων:
“Ο προϋπολογισμός γίνεται με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών και με υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν την όλη διαδικασία. Ειναι ένας προϋπολογισμός 140 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει έργα περίπου 80 εκ. ευρώ, 13 εκ. για τις μεταφορές των μαθητών και 2,3 εκ. ευρώ για τους νεφροπαθείς, ενώ 23 εκ. ευρώ περίπου αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού και τα υπόλοιπα τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα λειτουργικά μας έξοδα τα έχουμε μειώσει κατά 60%.
Την τελευταία 5ετία υπολείπονται αυτά που έχουμε λαμβάνειν κατά 1,84 δισ. Ευρώ. Δεν αυξάνουμε και δεν βάζουμε στον προϋπολογισμό, ούτε φόρους, ούτε άλλες επιβαρύνσεις στους συμπολίτες. Είναι ένας προϋπολογισμός ισοσκελισμένος και ευελπιστούμε να εισπράξουμε τα έσοδα αυτά, τα οποία δεν αρκούν για την λειτουργία της Περιφέρειας. Δεν αρκούν μάλιστα για τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων. Εχουμε πολλά έξοδα και πρόκειται για ανελαστικές δαπάνες που αφορούν στον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για κοινωφελή ιδρύματα, αν και βασικό εργαλείο στον τομέα αυτό είναι το ΕΣΠΑ με 750 εκ. ευρώ περίπου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας”, κατέληξε ο κ. Αγοραστός.

ert.gr